อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย NAS ราคาถูก สำหรับสำรองข้อมูล, การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ให้ความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งาน อัพเดทข้อมูลชุดเดียวกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และ โทรศัพท์มือถือ